Karriereforandring – Styrke og mod til at handle

Det er lettere at handle sig til en ny måde at tænke på end at tænke sig til en ny måde at handle på’!

Discover your strengthsUdviklingsforløb
– Brug dine styrker som kompas

For dig, der drømmer om at skifte spor i karrieren eller søge nye veje i arbejdslivet, men mangler motivation og mod til at rykke på mulighederne.

I løbet af typisk fem sessioner får du gennem coachende samtaler samt en VIA-Pro styrkeprofil hjælp til at finde, forstå og bruge dine personlige styrker til at forandre dit arbejdsliv i positiv retning.

Du bliver mere bevidst om, hvornår du er mest engageret i dit arbejde, og hvordan dine personlige styrker arbejder for dig, når du er bedst. Desuden får du værktøjer, der effektivt kobler dine styrker til nye mål for karrieren og guider dig til at tage de nødvendige skridt.

Dit udbytte

Formålet er at ruste dig til at handle aktivt på dit ønske om at forandre karrieren og genopfinde dit arbejdsliv. Det får du med dig:

  • Bedre indsigt i egne styrker og potentialer
  • Udvikling af en ny vision for din karriere
  • Strategier, der flytter dig fra tanke til handling
  • Større tillid til egen handlekraft i karriereforandringen
  • Øget mental robusthed, mere energi og mindre stress

Det er ved at bruge dine mest karakteristiske styrker, at du for alvor udfolder dig, tænker nyt og – ikke mindst – finder vej til et udviklende arbejdsliv, der giver dig energi og glæde.

Før du beslutter dig for at gå ind i et udviklingsforløb, kan du også vælge en afklarende samtale, hvor du får hurtig hjælp til at kickstarte en karriereforandring.

Priser på individuelle coachingsessioner og udviklingsforløb kan findes her