Midtvejs i livet er jo i virkeligheden det tidspunkt, hvor du er allerbedst klædt på til et sporskifte.

Kickstart din karriereforandring
– og genfind arbejdsglæden

Er du en af de mange, der drømmer om at skifte spor i karrieren? Eller søger du ny energi og mening i dit nuværende job. Så vil det være oplagt for dig at deltage i et udviklingsforløb, der handler om netop dette: At hjælpe dig med at kickstarte en karriereforandring ved at styrke din motivation, mentale robusthed og handlekraft på vejen fra tanke til handling. Der er flere muligheder for såvel åbne som skræddersyede kurser og workshops:

Job crafting workshop:
Skab ny energi i dit arbejdsliv
– og styrk trivsel og arbejdsglæde

Et motiverende og handlingsorienteret udviklingsforløb til dig, der har mistet gejsten i dit nuværende job. Eller dig, der er godt på vej i karrieren og ønsker ny inspiration til at styrke dit fundament på arbejdsmarkedet. Ved hjælp af styrkebaserede metoder og værktøjer kan det stadig lade sig gøre at vende en nedadgående spiral og genfinde meningen i dit arbejdsliv. Nøgleordet er at følge energien. Gennem job crafting lærer deltagerne at bruge deres personlige styrker og værdier som kompas i forandringsprocessen. Med det rette fokus og mindre justeringer får deltagerne hjælp til at finde ind til det, de brænder for i dit nuværende job. Ideelt set kan det lade sig gøre at genopfinde dig selv i det job, man har, ved at gøre det bedste ved arbejdet til det meste af dit arbejdet. Forløbet omfatter to halvdags workshops over 3-4 uger med dialog og opfølgning før, under og efter.
Læs mere om workshoppen her

Sagt om workshoppen:

“Ulla Schade er en dygtig, dedikeret og velforberedt underviser. Personligt har jeg fået stort udbytte af at deltage på hendes job crafting workshop. De to formiddags-workshops har gjort en mærkbar positiv forskel i mit arbejdsliv. Jeg fik blandt andet fokus på min styrker, og hvad jeg bliver mest glad af at bruge min tid på. Jeg lærte hvordan jeg, ved at sætte styrkerne mere bevidst i spil, kan komme til at løse flere af de opgaver, der giver mig reel arbejdsglæde. Jeg fik også fokus på, at jeg i en længere periode har ladet mine opgaver vælge mig, frem for at jeg har valgt mine opgaver. Denne nye opmærksomhed har fået mig til at handle anderledes målrettet efter kurset, og det har hurtigt givet positivt udbytte”.
Marianne Bækbøl, journalist, M-Kommunikation

“Gennem øvelserne får man et konkret, visuelt billede af sin arbejdssituation. Det gør det muligt at prioritere mere klart og skabe plads til at virkeliggøre ideer, som ofte drukner i hverdagens arbejde. Der var skarp fokus på, at der skal sættes handling på de nye planer mellem de to workshopdage, og det gav en oplevelse af, at man rykkede sig på kort tid. Du var god til at opbygge en positiv og fremadrettet stemning omkring det at skabe ændringer gennem job crafting. En rigtig god workshop”.
Anders Klebak, journalist, Cand.comm.

Dit udbytte
 • Redskaber til at kortlægge din nuværende arbejdssituation
 • Øget bevidsthed om, hvad der giver dig mest energi
 • Indsigt i styrker, interesser og motiver
 • Nye teknikker til aktivt at forme opgaver og relationer
 • Nyt perspektiv på formålet og meningen med arbejdet
 • Udvikling af en ny vision for karrieren
 • Øget mental robusthed og styrket employability

 Pris

Pr. deltager for det samlede forløb inkl. kursusmaterialer og forplejning:
Vejledende pris 2.500,- kr. ex moms (ved en gruppe på min. 10 personer ) – eller efter aftale.

Workshop: Kickstart din karriereforandring

Et målrettet karriereudviklingsforløb med afsæt i nye styrkebaserede metoder og værktøjer. Formålet er at hjælpe deltagerne med at udvikle en klar vision for karrieren og ikke mindst handle på den. Fokus er på udvikling af dine styrker og ressourcer frem for at reparere på svagheder og mangler. Under forløbet får deltagerne indsigt i, hvordan man kan bruge sine succesoplevelser som drivkraft og sine personlige styrker som kompas. Deltagerne får også redskaber til at arbejde konstruktivt med tanker, følelser og adfærd og sætte realistiske mål, der samlet set øger oplevelsen af mening i arbejdslivet. Et typisk forløb afholdes over en periode på 8 uger og skræddersyes til deltagernes specifikke behov. Læs mere om workshoppen ‘Kickstart din karriereforandring’ her.

Dit udbytte

 • Støre forståelse for tankemønstre, der fremmer eller hindrer dine mål
 • Nye værktøjer til at sætte realistiske mål for din karriere
 • Strategier der hjælper dig i processen fra tanke til handling
 • Udvikling af en klar vision for din karriere
 • Støtte, netværk og sparring i forandringsprocessen
 • Øget oplevelse af mening i arbejdslivet

Pris

Pr. deltager for det samlede forløb inkl. VIA-PRO styrkeprofil og kursusmaterialer:
Vejledende pris 3.800,- kr. ex moms (ved en gruppe på min. 8 deltagere) – eller efter aftale.