– og betyder sjældent lukkede døre til fortiden. Tværtimod er der al mulig grund til at bygge på det, du er god til, og det, du får energi af.

Når vi taler om sporskifte, ser vi ofte en person for os, der har lagt sit oprindelige fag eller sin velkendte branche bag sig for at bevæge sig ud i nyt og ukendt terræn. Det kunne for eksempel være skuespilleren, der uddannede sig til sygeplejerske, som fortalte sin historie i bogen ’Kunsten at skifte Spor – Genopfind dit arbejdsliv. Eller pensionsrådgiveren, der blev sexolog og parterapeut. Eller sekretæren, der midt i livet valgte at tage en kandidatuddannelse som cand.jur. og i dag arbejder som jurist i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Eller det kunne være TV-direktøren, som i P1-podcasten ’Tag dig sammen’ fortalte, hvordan han efter mange år i toppen af mediebranchen sadlede helt om og uddannede sig til anlægsgartner.

Et utal af muligheder
Men et sporskifte er langt fra altid en så radikal omvæltning i arbejdslivet. Mindre kan gøre det, og jeg oplever hele tiden, at karriereskift – eller karriereforandring, som jeg hellere vil kalde det – kommer i mange former. De fleste af dem, jeg møder, er måske nok dødtrætte af deres nuværende arbejdssituation og har et stort ønske om, at der skal ske noget nyt. Men undervejs i udviklingsforløbet får mange øjnene op for, at der findes et utal af muligheder for at sætte eksisterende kompetencer og styrker i spil på nye måder og områder.

Aktiv medskaber af eget arbejdsliv
Der er også dem, der formår at vende en nedadgående spiral og genopfinde sig selv i et job, de ellers var kørt træt i. Hvor små forandringer og justeringer i opgaver eller relationer eller et nyt perspektiv på formålet med arbejdet kan gøre hele forskellen. En metode, der også er kendt som ’job crafting’, hvor du så at sige bliver aktiv medskaber af dit arbejdsliv, så det passer bedre til den, du er, eller gerne vil være.

Det hele (arbejds)liv
Vigtigt er det at erkende, at arbejdsliv og karriere ikke er isoleret fra vores liv i øvrigt. Tværtimod hænger vores valg af uddannelse og karriere uløseligt sammen med alle de andre livsområder, vores tilværelse udfolder sig i. Det kan være familie, venner, fritidsinteresser, helbred og værdier. Valg og beslutninger i arbejdslivet har for eksempel stor og direkte indflydelse på vores familieliv og muligheder i fritiden – og omvendt. Som professor Rie Thomsen fra Aarhus Universitet udtrykker det i sin Tænkepausebog ‘Karriere’, skal karriereforandring forstås mere bredt som en måde “at genvinde kontrollen og få arbejdslivet til at passe ind i det liv, vi ønsker at leve, og ikke omvendt”.

Sådan opsummerer en af mine kunder sit udviklingsforløb
”Det har givet kæmpe værdi at finde tilbage til eller genfinde, hvad der motiverer mig i mit arbejdsliv. Hvilke værdier og principper, der betyder noget. Og forstå de styrker, der nok skal sørge for, at jeg kommer videre med noget nyt. Udviklingsforløbet, herunder samtalerne, gav den fornødne ro og modet til at træffe beslutningerne selv”.

Skal 2023 være året?
Kom tættere på den karriereforandring, du drømmer om, men har svært ved at sætte ord på. Jeg vil gerne støtte dig i processen. Vælg mellem målrettede og styrkebaserede udviklingsforløb, hvor du i løbet af typisk 5 sessioner får hjælp til at flytte fokus og styrke dit arbejdsliv på nye måder, der giver mere energi og arbejdsglæde.  

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.