feet_dark_blogEr det positiv eller negativ energi, der fylder din dag? Måske er det stadig muligt for dig at få det bedste ud af det job, du allerede har. Nøglen er job crafting!

Der er ikke noget i vejen med at have en dårlig dag, blive sur på chefen, kollegerne eller samarbejdspartnerne eller være træt af nogle af opgaverne. Men når utilfredsheden bliver mere reglen end undtagelsen, når alt for få at dine styrker og kompetencer er i spil, og når der efterhånden er flere dårlige end gode dage, er der al mulig grund til at tage det alvorligt og gøre noget ved det. Der sker forandringer hele tiden, og måske har dit arbejde med årene udviklet sig på en måde, så du slet ikke kan genkende det job, du var så glad for engang.

Energiregnskabet
Mens du samler kræfter og mod til et job- eller karriereskift, kan jeg anbefale en lille energiøvelse: Start med at spørge dig selv, om din tid, energi og opmærksomhed bliver brugt optimalt. Når vi bruger så meget tid på vores arbejde, er det vel kun rimeligt, at vi også får noget med hjem. Ved at opstille et ’energiregnskab’ kan du få et overblik over, hvilke opgaver og samarbejdsrelationer, der giver dig energi, og hvilke der dræner dig for energi. Formålet er at finde ud af, om der er en sund balance.

Job crafting – skab mening i dit job
Når du har overblik over energigivende og drænende opgaver, er det tid til ’job crafting’ – en måde, hvorpå du kan forme dit eget arbejde ved at fremhæve nogle opgaver og samarbejdsrelationer og nedtone andre. Sagt på en anden måde kan du arbejde med at flytte grænserne for både arbejdsopgaver og relationer på jobbet og ideelt set få et nyt perspektiv på dit arbejde.

  • Dine opgaver
    Fremfor at lade dig dræne af alle de opgaver, du er træt af, kan du forsøge at få de opgaver, der giver energi, til at fylde mere. Måske kan du løse opgaverne på nye måder, der er mere motiverende for dig, og hvor dine styrker og interesser kommer mere i spil. Andre opgaver kan måske outsources eller byttes med en kollega? Overvej om det er muligt at organisere arbejdet eller fordele opgaverne anderledes på din arbejdsplads
  • Dine samarbejdsrelationer
    Du kan også tænke over, hvilke kolleger du bedst kan lide at samarbejde med, og som giver dig god energi. Her kan du undersøge, hvordan du kan få mere tid og flere projekter sammen med dem. Samtidig er det måske muligt at minimere omgang med kolleger og samarbejdspartnere, der dræner dig for energi.
  • Dit formål
    Eller du kan arbejde med at ændre din opfattelse af formålet med dit arbejde, så det hænger bedre sammen med dine personlige styrker og det, der driver dig.

Små skridt til stor forandring
Nu er langt fra altid, at du selv kan vælge hvilke opgaver og kolleger, du vil arbejde med. Men jeg ved fra mig selv og fra de mennesker, jeg underviser og rådgiver, at mindre justeringer altid er mulige. Én ting er sikkert: Når du begynder at ændre adfærd og signaler – også i det små – så gør dine omgivelser det også. I bedste fald kan det sætte gang i en positiv proces, hvor du efterhånden kan gøre det bedste ved dit arbejde til det meste af dit arbejde.

Vil du job crafte med mig?
Så forær dig selv et 1-til-1 udviklingsforløb, hvor jeg viser dig, hvordan du kan genopfinde dig selv og gøre det bedste ved dit arbejde til det meste af dit arbejde. I et intensivt forløb bliver du aktiv medskaber af dit arbejdsliv, så det passer bedre til den, du er, og gerne vil være.

Læs mere om job crafting forløbet her

Du kan også skrive dig op til mit nyhedsbrev, hvis du løbende ønsker af modtage inspiration og redskaber til at skifte kurs og aktivt forfølge drømmen om et meningsfuldt arbejdsliv.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.