The shiftHvis du føler dig usikker på, hvilken rolle du kan komme til at spille på fremtidens arbejdsmarked, så er du ikke alene. Men der er håb forude, afhængig af de valg, du træffer her og nu.

Arbejdsmarkedet kommer til at undergå store forandringer frem mod 2025.  Fag og brancher uddør, og nye kommer til. Og fordi vi lever længere, forventes det, at vi bliver ved med at arbejde, til vi er højt oppe i alderen. Det vil uden tvivl blive mere almindeligt, at vi skifter fag og karriere undervejs i arbejdslivet, måske endda flere gange. Samtidig føler mange sig pressede og usikre på, om der overhovedet vil være et arbejde til dem i fremtiden.

Det store skift
Skal man tro fremtidsforskerne, byder de kommende år både på muligheder og trusler, afhængig af hvordan vi vælger at se på det. Lynda Gratton, professor i Management ved London Business School, udgav i 2011 en læsværdig og tankevækkende bog om fremtidens arbejdsmarked, The Shift – The future of work is already here.  Her gør Gratton og hendes forskerteam rede for de tendenser, som vil præge vores arbejdsliv bare 10-12 år frem i tiden – altså lige om lidt. Og det er stærke kræfter, der er på spil: Den accelererende teknologiske udvikling gør, at vi er nødt til hurtigt at kunne omstille os og indrette os på nye opgaver og job. På grund af globaliseringen vil opgaverne fortsat flytte derhen, hvor arbejdet kan udføres bedst og billigst, fx til Asien. Og så peger alle forudsigelser på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i den vestlige verden om nogle få år.

Mening og fleksibilitet
Bogen er top interessant for alle de unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet og kan forvente at skulle bliver der i 40-50 år. Men The Shift er mindst lige så interessant for alle os andre, der er godt i gang, og både kan og vil blive ved med at arbejde længe endnu. Det bliver der hårdt brug for, hvis Grattons forudsigelser holder stik. Men fremtidens medarbejdere vil samtidig stille krav om, at jobbet er meningsfuldt og udviklende og forlange mere fleksible arbejdstider.

Positiv forandring
Om udviklingen kommer til at påvirke vores arbejdsliv positivt eller negativt afhænger af de valg, vi træffer nu og i de kommende år. For at følge den positive vej skal vi ifølge Lynda Gratton være forberedt på tre markante forandringer: For det første skal vi specialisere os og blive endnu mere professionelle til det, vi gør hver især. For det andet skal vi kombinere vores specialviden og søge mere samarbejde på tværs af generationer, geografi, fag- og landegrænser. Og endelig skal vi som den tredje – og måske vigtigste forandring – søge hen imod andre værdier og sætte oplevelser og livskvalitet højere end penge og forbrug.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.